Program akademije1

Cisco Certified Network Associate – (CCNA)

index3Osnovni je nastavni program koji uključuje temeljna znanja i primjene u području mrežnih tehnologija, a dizajniran je s namjerom da polaznike nauči osnovna znanja i vještine potrebne za dizajniranje, izgradnju i održavanje manjih i srednje velikih računalnih mreža.

U razdoblju od 1997. do danas, kroz edukativni program Cisco akademije mrežnih tehnologija prošlo je više od 800.000 ljudi u preko 160 zemalja. Toliki odaziv upravo možemo zahvaliti visokoj kvaliteti programa, koji je organiziran u više modela: online učenje te ispiti, kontinuirano praćenje kvalitete, “uradi-sam” laboratorijske vježbe, te interaktivni alati.

Prema najnovijem nastavnom planu (v 5.0), program obuhvaća 280 školskih sati (nastava u učionici, laboratorijske vježbe, e-learning), organiziranih u 4 modula, tijekom kojih se prolazi iscrpan pregled vrsta i načina umrežavanja, od osnova do naprednih aplikacija i servisa. Nastava se obično odvija 2 puta u tjednu, po 4 sata, i svaki od 4 modula traje otprilike 9 tjedana, što za cijeli program iznosi oko 9 mjeseci. Svi polaznici su obavezni biti na minimalno 80% sati predavanja.

index2Okosnica nastavnog programa je praktični rad, a izvodi se na mrežnoj komunikacijskoj opremi i osobnim računalima. Teorijski dio čini multimedijalni nastavni materijal dostupan polaznicima putem Interneta. Kupnja dodatne literature nije neophodna. Posebna prednost takvog oblika nastave jest prilagodljivost polaznicima različitih razina predznanja, dinamike i stilova učenja.

Program je 70% općenit, o mrežnim tehnologijama, a 30% specifičan za Cisco opremu. Sav nastavni materijal je na engleskom jeziku dok su predavanja, laboratorijske vježbe i konzultacije na hrvatskom jeziku. Tokom svakog modula polažu se ispiti kojima se provjerava napredak polaznika. Svi ispiti su na engleskom jeziku i polažu se putem računala, na poslužitelju smještenom u tvrtki Cisco Systems. Predavači s polaznicima analiziraju pogreške, a rezultate je moguće usporediti s prosjekom drugih Cisco akademija u svijetu.
Nakon završetka programa, polaznici mogu pristupiti polaganju CCNA (Cisco Certified Network Associate) certifikata u jednom od ovlaštenih centara. CCNA certifikat je polazna točka u daljnjem programu izobrazbe i certificiranja koje nudi Cisco.

“CCNA certifikat koji se stječe polaganjem završnog ispita programa, već nekoliko godina slovi kao jedan od najpopularnijih IT certifikata za početnike koji žele izgraditi svoju karijeru u području informatičkih tehnologija.”

 CCNA 1:  Introduction to Networks

 • Mrežna komunikacija, protokoli, topologije, standardi
 • OSI model i slojevi OSI modela
 • Mrežno adresiranje, podmreže, VLSM
 • Ethernet, infrastrukturni mrežni uređaji
 • TCP/IP
 • Mrežno kalibriranje
 • Uvod u Cisco IOS

CCNA 2: Routing and Switching Essentials

 • Uvod u usmjeravanje paketa
 • Statičko usmjeravanje
 • Usmjernički algoritmi
 • Dinamički usmjernički protokoli
 • RIPv1 i RIPv2
 • Usmjerničke petlje
 • EIGRP
 • OSPF

CCNA 3: Scaling Networks

 • Dizajn lokalnih mreža
 • Konfiguracija preklopnika
 • Podešavanje sigurnosti preklopnika
 • VLAN i VTP
 • STP i petlje na drugom sloju OSI modela
 • Usmjeravanje između VLAN-ova
 • WLAN topologija i sigurnost
 • Konfiguracija bežićnog preklopnika

CCNA 4: Connecting Networks

 • Servisi u konvergiranoj WAN mreži
 • PPP
 • Frame Relay
 • Sigurnost mreže na organizacijskom nivou
 • Kontrola pristupa korištenjem ACL-a
 • Širokopojasne usluge i VPN
 • PAT, NAT, DHCP i IPv6
 • Otkrivanje i uklanjanje problema u mrežama organizacija
 • Nadgledanje i dokumentiranje mreža
Skip to content